I henhold til vedtak fra generalforsamlingen 2021 er følgende underpunkt lagt til vedtektenes punkt 5-1 (Andelseiers vedlikeholdsplikt):

(8) Dersom en andelseier ønsker å bytte ventilasjonshetta på kjøkkenet, så skal styret kontaktes i forkant. Alle ventilasjonshetter som installeres skal være tilpasset sentralavtrekk. Alternativt kan kullfilter benyttes.

Med vennlig hilsen,
Styret