Den 11. mai blir det sykkelrydding. Da tas alle sykler ut på gårdsplassen, for å få ryddet og rengjort i sykkelboder og i garasjen der syklene står. Fra den 11.-12. mai vil vi også ha en container foran A.

Flere meldte i fjor at de likte å ha dugnaden over en periode, og det gjentas derfor også i år. Hvis du ikke kan være med den 11. mai, kan oppgaver gjøres i perioden 2.-13. mai. En liste vil henges på oppslagstavlene, så den enkelte kan velge oppgave og tidspunkt som passer best. Utstyr vil bli satt frem. Alle med garasjeplass oppfordres til å koste/rydde på/rundt egen plass.

Fjerne lapp på sykkel

For å finne eierløse sykler vil alle sykler i god tid på forhånd bli merket med en lapp. Det er viktig at alle som har sykler fjerner lappen innen 10. mai. Sykler som fortsatt har lapp da, kan bli gitt bort eller kastet. Er du bortreist og ikke får fjernet lappen, så kontakt styret, så finner vi en løsning.

Har du spørsmål om dugnaden, send gjerne en mail til post@eitillstad.net

Generalforsamling 6. mai

Da dato og form for generalforsamling måtte bestemmes, var det fortsatt usikkerhet om det kunne bli fysisk møte. Derfor blir møtet digitalt også i år. Alle skal ha fått beskjed både på papir og digitalt om møtet, som skjer fra 6.-9. mai og med en «høringsperiode» frem til 13.5.

Vi satser på fysisk generalforsamling neste gang! Og kanskje vi ses på dugnad?

Hilsen styret