Det er veldig mange sykler som oppbevares rett innenfor innkjøringen til garasjen. Det er nå så mange sykler at det ikke er mulig å finne en ledig plass.

Mange av syklene har ikke vært benyttet i vinter, og vi ber derfor om at alle beboere som ikke bruker sykkelen regelmessig flytter den inn i en av sykkelbodene. Da kan de som sykler daglig ha sine sykler lett tilgjengelig.

Det vil gjøres en ny opprydding i sykkelparken under vårdugnaden.

Mvh,
Styret