Flere har opplevd å høre risling i heisene (bråk fra heiskjedene) når heisene beveger seg. Enkelte opplever også denne lyden i leilighetene. Denne støyen skal nå være utbedret gjennom ytterligere en service fra Starlift. Styret er lei av denne gjentakende problematikken på heisene våre. Styreleder har selv tatt ansvar i saken og forlanget å fysisk delta på dagens serviceutførsel. Dette ble gjort og han har vært oppe, over og inne i heisene under dette arbeidet sammen med serviceleverandør. Slik tett oppfølging vil det fortsettes med for at styret kan etter beste evne inneha kontroll på arbeidet som gjøres og for å påse at alle kostnader er det dekning for.

Service gjennomføres igjen etter 3 måneder. Det alle må være informert om og innse er at heisene innehar en del slitedeler, som nå begynner å nærme seg utskiftning innen noe tid. Det betyr økte utgifter for fellesskapet vedrørende heis. Vi er et borettslag som har doble heisløp, noe som er en stor og behagelig fordel i hverdagen, samtidig som det byr på ekstra utgifter over tid. 

Styret ville med dette informere den enkelte om at heisene blir fulgt opp, men alle må forvente økte utfordringer og kostnader til heisene fremover når slitedeler må byttes ut.

Styret