Sjekk den oppdaterte informasjonen på: Eitillstad - Ventilasjon og kjøkkenhette

Det er ekstra viktig å notere seg informasjonen om regelmessig rengjøring av filter og spjeld i kjøkkenhetten.

Husk også at styret alltid skal kontaktes hvis du vurderer å bytte ut kjøkkenhetten. (jf. vedtekene pkt.5-8)

Mvh,
Styret