Vi har fått beskjed fra USBL at det er sendt ut fakturaer med feil beløp. De beklager dette, og ber oss legge ut følgende melding. Vær særlig oppmerksom på siste setning (uthevet):

«På bakgrunn av en menneskelig svikt hos USBL har det dessverre blitt sendt ut feil faktura for felleskostnader med forfall 20.11.2022 (novemberfaktura). D
et har blitt generert faktura med for høy sum på avdrag, og de som har innfridd fellesgjeld har fått faktura med avdrag på.
Usbl sørger for at fakturaene dere har mottatt blir kreditert, og sender ut ny faktura med korrekt beløp. Den enkelte betaler må selv sørge for at korrekt faktura for november blir betalt.
Dersom du har e-faktura må du logge deg inn i nettbanken å slette den fakturaen for november med det høyeste beløpet. De med avtalegiro trenger ikke å foreta seg noe, men de med kombinasjonen av avtalegiro og e-faktura må også inn i nettbanken å slette den fakturaen med feil beløp (altså det høyeste beløpet).
Usbl beklager ulempen."
Håper alle får med seg meldingen, så ikke dette skaper ugreie for noen.
Med vennlig hilsen styret