Vi ønsker å minne alle beboere på at alt papir og papp skal brettes før det legges i papirbrønnen ved A-blokka eller de grønne konteinerne ved B-blokka. Dersom de grønne konteinerne er fulle skal papir kastes i brønnen ved A-blokka. Lokkene på papirbrønnene skal ikke sprike p.g.a. overfylling, slik de ofte gjør i dag, men skal alltid kunne lukkes helt igjen.

 

I dag fylles konteinerne raskt opp av pappesker som ikke er brettet sammen. Dette medfører også at papp og papir blir liggende utenfor konteinerne. Tror vi alle er enige om at det ikke ser bra ut, samt at en beboer har informert oss om observasjon av rotter ved papirkonteinerne (antas å skyldes matrester som sitter igjen på papir/papp).

Med vennlig hilsen

Styret Eitillstad Borettslag